Mateřská škola Karla Čapka

ul. Karla Čapka 353, 790 01 Jeseník, tel.: 584 401 149, e-mail: ms-capkova@jesenik.com


Jste . návštěvník!

 

Mateřská škola Karla Čapka
Jeseník
Karla Čapka 353, 790 01 Jeseník
tel. 727919525 p.ředitelka
725543877 kuchyň
725543881 broučci
725543882 kočičky
725543876 včelky
IČ: 62353080
 

 

 

 

 

 V pěkném prostředí ulice K.Čapka, v blízkosti klidné přírody Smetanových sadů, stojí naše mateřská škola. V milé vilce se zajímavým interiérem a zahradou tráví většinu dne 80 malých dětí.
MŠ K.Čapka byla jako II. MŠ v Jeseníku založena již v roce 1947. Nyní je jednou z pěti MŠ v Jeseníku a je právním subjektem s výhodami i povinnostmi, které z toho vyplývají.
Celý kolektiv mateřské školy neustále hledá možnosti, jak co nejvíce zdokonalovat svou práci, jak co nejefektivněji vést děti při jejich vývoji, jak co nejcitlivěji, spolu s rodiči, u nich vytvářet silný základ osobnosti, která v budoucnu bude lépe zvládat nelehké životní situace a vyrovnávat se se stresy. Proto se přihlásil k výchovnému programu 

 


                                                                                   ZAČÍT SPOLU      

                                                                                              

                       

který se nejvíce přibližoval našemu dosavadnímu způsobu práce a nabízí nám mnoho nových možností. Tento mezinárodní program, podle kterého již pracují mateřské školy v sedmnácti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově malých dětí s teoretickými i praktickými postupy. Program „Začít spolu“ buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.


Co to pro nás znamená?

Rozčlenit prostor na části, ve kterých jsou centra aktivit pro děti. Naší snahou je, aby v nich děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Usilujeme o to, aby se tak tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály.


V centrech aktivit jsou připraveny různé materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují. V centrech pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

Centrum Domácnost
je vhodně odděleno nábytkem od ostatních center tak, aby hra uvnitř dávala současně pocit soukromí. V tomto centru probíhají především napodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života.

V centru Dramatika
využíváme hračky a rekvizity, jimiž nás vybavují někteří rodiče našich dětí. Patří mezi ně různé divadelní kostýmy a masky, velké zrcadlo, loutky, maňásci, kulisy atp. Název centra vypovídá, na co si zde děti mohou hrát.

Centrum Kostky
Stejně jako při jiných hrách, i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko - ruka.

V centru Manipulační a stolní hry
procvičují děti jemnou motoriku, pracují s malými předměty, většinou na stole a podložce. Tyto hry pomáhají rozvíjet různé aspekty osobnosti dítěte.

V centru Knihy a písmena
je prostor na práci menší, útulný a na klidném a tichém místě. Je vybaven počítačem a stolkem se židlemi, kde děti kreslí, píší a vytvářejí své „knihy“.

V centru Ateliér
výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch a uspokojení. Podporují tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost.

Centrum Hudba
je centrem aktivity s množstvím rytmicko-melodických nástrojů, které jsou dětem volně přístupné pro rozvoj hudebních dovedností. Hudba je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění.

V centru Pokusy a objevy
pracujeme s mikroskopem na základě předchozích prožitků v přírodě. Děti mají možnost procítit a vychutnat své nové zkušenosti v pokusných situacích.


Centrum Písek a voda
je umístěno na chodbách v nerezových kontejnerech. S tímto přirozeným, hmatově zajímavým materiálem mohou děti pracovat nejen sezónně, ale po celý rok.


Jaké nadstandardní akce nabízíme dětem?
· Seznamování s vodou
· Jazyk anglický                                                                                                             
· Lyžařský výcvik


Co nabízíme rodičům ?
· přátelské ovzduší a snahu Vám co nejvíce pomáhat při výchově Vašich dětí, a také
· spolupráci při vytváření individuálních plánů pro děti. Nabízíme osobní setkání s rodiči každého jednotlivého dítěte a společné naplánování výchovně-vzdělávacích postupů.
· spolupráci na přípravě akcí pro děti.

Akce, které každý rok připravujeme a staly se již naší tradicí:


· seznamování s vodou
 -drakiáda
· mikulášská nadílka
· vánoční besídka pro rodiče s vystoupením dětí
· vánoční besídka s nadílkou pro děti
· třídní schůzky s ukázkou práce s dětmi
· vítání jara s vynášením „Moreny“ do řeky
· výlet
· vystoupení dětí ke Dni žen a matek
· oslavy Dne dětí
· výlety do ovčína, na zámek atd.
· noční akce se spaním přes noc v MŠ
· karneval- loučení se školou
· pro děti, které chtějí přijít k zápisu akce „Pojďte s námi za zábavou“
· dle potřeb MÚ - vítání občánků do života


Na co nikdy v naší školce nezapomínáme?
Na pravidla pěkného chování:
· vzájemně si nasloucháme
· naše ruce nám pomáhají a neubližují
· mluvíme správně
· nejsou nám lhostejné pocity ostatních
· vážíme si lidí kolem nás

 

 

 

 


 


Provozováno CMS / Eshop (c)2015 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Doporucujeme: Zahradní nábytek -  Otěruvzdorné plechy -  Pronájem luxusních limuzín -  Správa a údržba nemovitostí -  Stavební práce -  Povlečení -  Tandemový seskok -  kojenecké body -  manduca  - Nosidlá pre deti,modely aut -