Mateřská škola Karla Čapka

ul. Karla Čapka 353, 790 01 Jeseník, tel.: 584 401 149, e-mail: ms-capkova@jesenik.com


Jste . návštěvník!

 

 
 
 

Mateřská škola Karla Čapka Jeseník

 Karla Čapka 353, 790 01 Jeseník

 email: ms.capkova@jen.cz

IČ: 62353080

Telefonní kontakty:

 727 919 525 p.ředitelka                      725 543 881 broučci

725 543 877 kuchyň                           725 543 882 kočičky

725 543 876 včelky

 

 

Z Á P I S do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Karla Čapka Jeseník

stanovuje zápis do mateřské školy

na úterý 12.4.2016 od 10,00-16,00 hod. 

Rodný list dítěte vezměte s sebou!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 V pěkném prostředí ulice K.Čapka, v blízkosti klidné přírody Smetanových sadů, stojí naše mateřská škola. V milé vilce se zajímavým interiérem a zahradou tráví většinu dne 80 malých dětí. 

MŠ K.Čapka byla jako II. MŠ v Jeseníku založena již v roce 1947. Nyní je jednou z pěti MŠ v Jeseníku a je právním subjektem s výhodami i povinnostmi, které z toho vyplývají. 
Celý kolektiv mateřské školy neustále hledá možnosti, jak co nejvíce zdokonalovat svou práci, jak co nejefektivněji vést děti při jejich vývoji, jak co nejcitlivěji, spolu s rodiči, u nich vytvářet silný základ osobnosti, která v budoucnu bude lépe zvládat nelehké životní situace a vyrovnávat se se stresy. Proto se přihlásil k výchovnému programu 

 


                                                                                   ZAČÍT SPOLU      

                                                                                              

                       

který se nejvíce přibližoval našemu dosavadnímu způsobu práce a nabízí nám mnoho nových možností. Tento mezinárodní program, podle kterého již pracují mateřské školy v sedmnácti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově malých dětí s teoretickými i praktickými postupy. Program „Začít spolu“ buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.


Co to pro nás znamená?

Rozčlenit prostor na části, ve kterých jsou centra aktivit pro děti. Naší snahou je, aby v nich děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Usilujeme o to, aby se tak tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály.


V centrech aktivit jsou připraveny různé materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují. V centrech pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

Centrum Domácnost
je vhodně odděleno nábytkem od ostatních center tak, aby hra uvnitř dávala současně pocit soukromí. V tomto centru probíhají především napodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života.

V centru Dramatika
využíváme hračky a rekvizity, jimiž nás vybavují někteří rodiče našich dětí. Patří mezi ně různé divadelní kostýmy a masky, velké zrcadlo, loutky, maňásci, kulisy atp. Název centra vypovídá, na co si zde děti mohou hrát.

Centrum Kostky
Stejně jako při jiných hrách, i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko - ruka.

V centru Manipulační a stolní hry
procvičují děti jemnou motoriku, pracují s malými předměty, většinou na stole a podložce. Tyto hry pomáhají rozvíjet různé aspekty osobnosti dítěte.

V centru Knihy a písmena
je prostor na práci menší, útulný a na klidném a tichém místě. Je vybaven počítačem a stolkem se židlemi, kde děti kreslí, píší a vytvářejí své „knihy“.

V centru Ateliér
výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch a uspokojení. Podporují tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost.

Centrum Hudba
je centrem aktivity s množstvím rytmicko-melodických nástrojů, které jsou dětem volně přístupné pro rozvoj hudebních dovedností. Hudba je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění.

V centru Pokusy a objevy
pracujeme s mikroskopem na základě předchozích prožitků v přírodě. Děti mají možnost procítit a vychutnat své nové zkušenosti v pokusných situacích.


Centrum Písek a voda
je umístěno na chodbách v nerezových kontejnerech. S tímto přirozeným, hmatově zajímavým materiálem mohou děti pracovat nejen sezónně, ale po celý rok.

Školní vzdělávací program - POHÁDKOVÁ ŠKOLKA- který je na 5 let


Jaké nadstandardní akce nabízíme dětem?
· Seznamování s vodou
· Jazyk anglický                                                                                                             
· Lyžařský výcvik

- Flétnička

Spolupracujeme:

se Speciálním pedagogickým centrem Jeseník, tel.č. 584411662

S Pedagogicko-psychologickou poradnou Jeseník, tel.č. 584411829

s PPP+SPC Olomouc, tel.č. 585235246

s DUHOU, tel.č. 584401262

s Knihovnou V.Priessnitze, tel.č. 584413598

se ZUŠ Jeseník, tel.č. 548411296

se ZŠ Jeseník, tel.č. 584401149, Průchodní,

                                   584401245, B.Němcové

                                   584401200, Nábřežní


Co nabízíme rodičům ?
· přátelské ovzduší a snahu Vám co nejvíce pomáhat při výchově Vašich dětí, a také
· spolupráci při vytváření individuálních plánů pro děti. Nabízíme osobní setkání s rodiči každého jednotlivého dítěte a společné naplánování výchovně-vzdělávacích postupů.
· spolupráci na přípravě akcí pro děti.

Akce, které každý rok připravujeme a staly se již naší tradicí:


· seznamování s vodou
 -drakiáda
· mikulášská nadílka
· vánoční besídka pro rodiče s vystoupením dětí
· vánoční besídka s nadílkou pro děti
· třídní schůzky s ukázkou práce s dětmi
· vítání jara s vynášením „Moreny“ do řeky
· výlet
· vystoupení dětí ke Dni žen a matek
· oslavy Dne dětí
· výlety do ovčína, na zámek atd.
· noční akce se spaním přes noc v MŠ
· karneval- loučení se školou
· pro děti, které chtějí přijít k zápisu akce „Pojďte s námi za zábavou“
· dle potřeb MÚ - vítání občánků do života


Na co nikdy v naší školce nezapomínáme?
Na pravidla pěkného chování:
· vzájemně si nasloucháme
· naše ruce nám pomáhají a neubližují
· mluvíme správně
· nejsou nám lhostejné pocity ostatních
· vážíme si lidí kolem nás

 

 

 

 


 


Provozováno CMS / Eshop (c)2016 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Doporucujeme: Elektrické pece -  Opravy hydraulických čerpadel -  Hotel Jeseníky -  Tandemový seskok -  Zahradní nábytek -  Otěruvzdorné plechy -  inženýrské sítě -  povlečení -  Mopy na vytírání  - Levné nářadí,modely aut - Pánské mikiny