Mateřská škola Karla Čapka

ul. Karla Čapka 353, 790 01 Jeseník, tel.: 584 401 149, e-mail: ms-capkova@jesenik.com


Jste . návštěvník!

 

 
 
 

Mateřská škola Karla Čapka Jeseník

 Karla Čapka 353, 790 01 Jeseník

 email: ms.capkova@jen.cz

IČ: 62353080

Telefonní kontakty:

 727 919 525 p.ředitelka                      725 543 881 broučci

725 543 877 kuchyň                           725 543 882 kočičky

725 543 876 včelky

 

 

 

Mateřská škola Karla Čapka Jeseník oznamuje

výsledky zápisu dětí do mateřské školy k 1.9.2016

Registrační

Přijato

Nepřijato

číslo

 

 

26/2016

přijato

-----

27/2016

přijato

-----

28/2016

přijato

-----

29/2016

přijato

-----

30/2016

přijato

-----

31/2016

přijato

-----

32/2016

přijato

-----

33/2016

přijato

-----

34/2016

přijato

-----

35/2016

přijato

-----

36/2016

přijato

-----

39/2016

přijato

-----

40/2016

přijato

-----

41/2016

přijato

-----

42/2016

přijato

-----

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE USKUTEČNÍ

VE STŘEDU 11.5.2016 V 16,00 HODIN V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

VEMTE SI S SEBOU 400,00 Kč NA UHRAZENÍ VRATNÉ ZÁLOHY

NA STRAVU DÍTĚTE.

Zaplacením zálohy na stravu bez omluvy se stává rozhodnutí o přijetí dítěte neplatným.

 

 

 

 

 

 

 V pěkném prostředí ulice K.Čapka, v blízkosti klidné přírody Smetanových sadů, stojí naše mateřská škola. V milé vilce se zajímavým interiérem a zahradou tráví většinu dne 80 malých dětí. 

MŠ K.Čapka byla jako II. MŠ v Jeseníku založena již v roce 1947. Nyní je jednou z pěti MŠ v Jeseníku a je právním subjektem s výhodami i povinnostmi, které z toho vyplývají. 
Celý kolektiv mateřské školy neustále hledá možnosti, jak co nejvíce zdokonalovat svou práci, jak co nejefektivněji vést děti při jejich vývoji, jak co nejcitlivěji, spolu s rodiči, u nich vytvářet silný základ osobnosti, která v budoucnu bude lépe zvládat nelehké životní situace a vyrovnávat se se stresy. Proto se přihlásil k výchovnému programu 

 


                                                                                   ZAČÍT SPOLU      

                                                                                              

                       

který se nejvíce přibližoval našemu dosavadnímu způsobu práce a nabízí nám mnoho nových možností. Tento mezinárodní program, podle kterého již pracují mateřské školy v sedmnácti zemích světa, kombinuje bohaté evropské tradice ve výchově malých dětí s teoretickými i praktickými postupy. Program „Začít spolu“ buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy současnosti i budoucnosti, připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.


Co to pro nás znamená?

Rozčlenit prostor na části, ve kterých jsou centra aktivit pro děti. Naší snahou je, aby v nich děti nacházely dostatek inspirací, nápadů, pomůcek a materiálů pro svůj rozvoj. Usilujeme o to, aby se tak tato centra aktivit stala dílnami, v nichž se dítě samo učí prostřednictvím hry a práce s různými materiály.


V centrech aktivit jsou připraveny různé materiály, které děti mohou tvořivým způsobem využívat. Materiál je vybírán tak, aby v dětech vzbuzoval zvídavost a aby je lákal k použití. Děti se učí tím, že si hrají a pracují. V centrech pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti. Učí se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci. Učení se tak pro malé děti stává hrou a hra naopak učením.

Centrum Domácnost
je vhodně odděleno nábytkem od ostatních center tak, aby hra uvnitř dávala současně pocit soukromí. V tomto centru probíhají především napodobivé a námětové hry z oblasti rodinného života.

V centru Dramatika
využíváme hračky a rekvizity, jimiž nás vybavují někteří rodiče našich dětí. Patří mezi ně různé divadelní kostýmy a masky, velké zrcadlo, loutky, maňásci, kulisy atp. Název centra vypovídá, na co si zde děti mohou hrát.

Centrum Kostky
Stejně jako při jiných hrách, i při hře s kostkami děti procházejí různými fázemi učení. Učí se chápat výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat, zlepšovat koordinaci oko - ruka.

V centru Manipulační a stolní hry
procvičují děti jemnou motoriku, pracují s malými předměty, většinou na stole a podložce. Tyto hry pomáhají rozvíjet různé aspekty osobnosti dítěte.

V centru Knihy a písmena
je prostor na práci menší, útulný a na klidném a tichém místě. Je vybaven počítačem a stolkem se židlemi, kde děti kreslí, píší a vytvářejí své „knihy“.

V centru Ateliér
výtvarné činnosti poskytují dětem radost, vzruch a uspokojení. Podporují tvořivost, zvídavost, představivost a činorodost.

Centrum Hudba
je centrem aktivity s množstvím rytmicko-melodických nástrojů, které jsou dětem volně přístupné pro rozvoj hudebních dovedností. Hudba je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění.

V centru Pokusy a objevy
pracujeme s mikroskopem na základě předchozích prožitků v přírodě. Děti mají možnost procítit a vychutnat své nové zkušenosti v pokusných situacích.


Centrum Písek a voda
je umístěno na chodbách v nerezových kontejnerech. S tímto přirozeným, hmatově zajímavým materiálem mohou děti pracovat nejen sezónně, ale po celý rok.

Školní vzdělávací program - POHÁDKOVÁ ŠKOLKA- který je na 5 let


Jaké nadstandardní akce nabízíme dětem?
· Seznamování s vodou
· Jazyk anglický                                                                                                             
· Lyžařský výcvik

- Flétnička

Spolupracujeme:

se Speciálním pedagogickým centrem Jeseník, tel.č. 584411662

S Pedagogicko-psychologickou poradnou Jeseník, tel.č. 584411829

s PPP+SPC Olomouc, tel.č. 585235246

s DUHOU, tel.č. 584401262

s Knihovnou V.Priessnitze, tel.č. 584413598

se ZUŠ Jeseník, tel.č. 548411296

se ZŠ Jeseník, tel.č. 584401149, Průchodní,

                                   584401245, B.Němcové

                                   584401200, Nábřežní


Co nabízíme rodičům ?
· přátelské ovzduší a snahu Vám co nejvíce pomáhat při výchově Vašich dětí, a také
· spolupráci při vytváření individuálních plánů pro děti. Nabízíme osobní setkání s rodiči každého jednotlivého dítěte a společné naplánování výchovně-vzdělávacích postupů.
· spolupráci na přípravě akcí pro děti.

Akce, které každý rok připravujeme a staly se již naší tradicí:


· seznamování s vodou
 -drakiáda
· mikulášská nadílka
· vánoční besídka pro rodiče s vystoupením dětí
· vánoční besídka s nadílkou pro děti
· třídní schůzky s ukázkou práce s dětmi
· vítání jara s vynášením „Moreny“ do řeky
· výlet
· vystoupení dětí ke Dni žen a matek
· oslavy Dne dětí
· výlety do ovčína, na zámek atd.
· noční akce se spaním přes noc v MŠ
· karneval- loučení se školou
· pro děti, které chtějí přijít k zápisu akce „Pojďte s námi za zábavou“
· dle potřeb MÚ - vítání občánků do života


Na co nikdy v naší školce nezapomínáme?
Na pravidla pěkného chování:
· vzájemně si nasloucháme
· naše ruce nám pomáhají a neubližují
· mluvíme správně
· nejsou nám lhostejné pocity ostatních
· vážíme si lidí kolem nás

 

 

 

 


 


Provozováno CMS / Eshop (c)2016 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Doporucujeme: Zahradní nábytek -  Otěruvzdorné plechy -  Elektrické pece -  Opravy hydraulických čerpadel -  Hotel Jeseníky -  Tandemový seskok -  inženýrské sítě -  povlečení -  Mopy na vytírání  - Levné nářadí - Pánské mikiny